• Moto:

    Nadřízený se ptá pracovníka: "Co myslíte, že je základní problém v naší firmě: nevědomost nebo nezájem?"
    Pracovník: "Nevím, a ani mě to nezajímá."

    * * *

    ==================================================================================