• Moto:

  Nadřízený se ptá pracovníka: "Co myslíte, že je základní problém v naší firmě: nevědomost nebo nezájem?"
  Pracovník: "Nevím, a ani mě to nezajímá."

  * * *

  ==================================================================================

 • Pozvánka na členskou schůzi KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  Ve středu 20. února 2019 od 10:30 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (5. patro, zasedací místnost E) na adrese Václavské náměstí 21, Praha l, koná členská schůze KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
  Bližší informace naleznete v pozvánce (ve formátu PDF) – zde

  * * *


 • Mezinárodní konference Ubitý sen o svobodě a rovnosti – 100 let od zavraždění Rosy Luxemburgové

  Středa 23. ledna 2019 od 13.00 do 20.30 hodin
  Místo konání: Kasárna Karlín, Klub Garáž, Prvního pluku 20/2, Praha 8-Karlín
  Pořadatel: Rosa Luxemburg Stiftung, e. V. zastoupení v České republice

  Mezinárodní konference se uskuteční u příležitosti 100 let od zavraždění polsko-německo-židovské revolucionářky a marxistické teoretičky Rosy Luxemburgové (* 5. března 1871, + 15. ledna 1919). Konference se bude věnovat teoretickému dílu i revoluční praxi Rosy Luxemburgové. Pokusí se představit hlavní pilíře jejího myšlení a to, v čem je inspirativní dodnes.

  Pozvánka (ve formátu PDF) – zde; plakát (ve formátu PDF) – tady


 • Konference Ekonomie demokratického socialismu

  Úterý 4. prosince 2018 od 10.30 do 18.00 hodin
  Místo: Hotel Olšanka – Přednáškový sál, Praha 3, Táboritská 23/1000
  Pořadatel: Rosa Luxemburg Stiftung, e. V. zastoupení v České republice

  Existuje dlouhá tradice teoretických konceptů i praktických pokusů, které vycházejí z touhy po spravedlivé společnosti, po sebeurčení a po demokratickém a svobodném uspořádání produkce, distribuce a spotřeby. Některým z těchto zkušeností nedávné minulosti i novým výzvám se věnuje tato konference.

  Pozvánka (ve formátu PDF) – zde


 • Provozní informace

  Webové stránky KSLP jsou od roku 2018 dostupné na těchto adresách:
  http://www.kslp.blgz.cz/ nebo krátce http://kslp.blgz.cz/ (primární adresa)
  http://www.kslp.info/ nebo krátce http://kslp.info/ (alias)
  http://www.kslp.cz/ nebo krátce http://kslp.cz/ (alias)
  Na všech těchto alternativních adresách je k dispozici identický webový obsah.

  Webmaster, 16. dubna 2018

   * * *


 • Pozvánka na členskou schůzi KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  V úterý 6. února 2018 od 10:30 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (5. patro, zasedací místnost F) na adrese Václavské náměstí 21, Praha l, koná členská schůze KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  Bližší informace naleznete v pozvánce (ve formátu PDF) – zde

   * * *


 • Pour Féliciter 2018

  Novoroční předsevzetí nemohou začínat prvního ledna. Nový Rok je totiž jen pokračování Silvestra. Rozjetý kuřák přece nemůže přestat kouřit úderem půlnoci s takovým množstvím nikotinu v systému. Stejně tak dieta nemůže začínat ihned, protože přece nevyhodíte všechno, co se kolem vás nachází a navíc přece musíte nějak překonat tu kocovinu. Proto je prvním dnem, kdy je potřeba dodržovat novoroční předsevzetí, druhý leden.

  (http://www.originalni-pf.cz/texty-pf-pro-inspiraci.htm)

   * * *


 • Pozvánka na členskou schůzi KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

   

  Ve středu 1. února 2017 od 10:30 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (5. patro, zasedací místnost E) na adrese Václavské náměstí 21, Praha l, koná členská schůze KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  Bližší informace naleznete v pozvánce (ve formátu PDF) – zde
  Zpráva o činnosti KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s. v r. 2016 (ve formátu PDF) – zde
  Informace o konferenci k aktuálním trendům v ekonomické demokracii (ve formátu PDF) – zde
  Výtah z recenzí ing. Švihlíkové a dr. Fialy publikace „Ekonomická demokracie: teorie a praxe“ (ve formátu PDF) – zde

  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (obálka)
  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (obálka)

  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (leták)
  Ekonomická demokracie: teorie a praxe (leták)

  Program konference:  Ekonomická demokracie – aktuální trendy (1. února 2017) – zde

  *  *  *


 • Oznámení

  Dne 31. října 2016 ukončil provozovatel webhostingu Webzdarma.cz provoz redakčního systému Blog.webzdarma.cz bez možnosti automatické konverze dosavadního obsahu na nový redakční systém WordPress. V důsledku toho běží stránky webu kslp.blgz.cz (www.kslp.blgz.cz) resp. kslp.info (www.kslp.info) od 1. listopadu 2016 na novém redakčním systému, který však neposkytuje ekvivalent původní šablony. Současný stav stránek je pracovní verzí (část obsahu zatím chybí), která bude postupně co do obsahu doplněna a dle možností redakčního systému WordPress přizpůsobena původnímu vzhledu. Tímto se omlouvám za současný vzhled webu (bohužel připomínající pohřební ústav).

  Webmaster, 3. listopadu 2016

  * * *

  Statická (neměnná, needitovatelná) kopie původního webu (pořízená k datu 15. srpna 2016) je uložena zde:
  http://kslp.blgz.cz/old_web/www.kslp.info/index.html

  Webmaster, 4. listopadu 2016

  * * *

   


 • Pour Féliciter 2016

  * * *

  PF 2016

  * * *

  Optimista zůstává vzhůru do půlnoci, aby viděl příchod nového roku.
  Pesimista zůstává vzhůru proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu odešel.

  * * *
  Nechť všechny vaše problémy v novém roce trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí.

  * * *
  Alkohol je náš největší nepřítel, ale na Silvestra se človek musí smířit i se svým největším nepřítelem.
  Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.

  * * *


  Možná vás překvapí, že zkratka PF je čistě český fenomén, který nikde jinde (snad kromě Slovenska) nenajdete. Zkratka je odvozena z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“. Zkratka PF je vynálezem hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína.
  Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí.

  Zdroj: http://www.originalni-pf.cz/index.htm


  * * *